4. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ

4. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ
5-7 NİSAN 2019
BİLİMSEL PROGRAM

5 NİSAN 2019 -  CUMA

14.00
OTELE GİRİŞ VE KAYIT
14.00-14.40
İÇ HASTALIKLARINDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
Oturum Başkanı: Sabri Barutca
14.00-14.20
İç Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı
Salim Demir
14.20-14.40
Dahili Yoğun Bakımda Akılcı İlaç Kullanımı
Büşra Niğdelioğlu
14.40-15.00
Kahve Arası
15.00-16.00
SÖZEL BİLDİRİLER - I OTURUMU
Oturum Başkanı: Özlem Oltulu
16.00-16.20
Kahve Arası
16.20-17.20
SÖZEL BİLDİRİLER - II OTURUMU
Oturum Başkanı: Gökhan Sargın
17.20-17:40 Kahve Arası
17.40-18.40
SÖZEL BİLDİRİLER - III OTURUMU
Oturum Başkanı: Adil Coşkun
18.40-19.00
Kahve Arası
19.00
AÇILIŞ TÖRENİ

6 NİSAN 2019 - CUMARTESİ

09.00-10.15
İMMÜNOLOJİ-ROMATOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Taşkın Şentürk
09.00-09.20
Bel Ağrılarına Yaklaşım
Taşkın Şentürk
09.20-09.40
Herediter Anjioödem ve Ayırıcı Tanı
Songül Çildağ
09.40-10.00 Ailevi Akdeniz Ateşi
Gökhan Sargın
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.30
Kahve Arası
10.30-11.45
ONKOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Nezih Meydan
10.30-10.50
Büyüme Faktörleri ve Onkolojide Kullanımı
Özge Keskin
10.50-11.10
Kanserde Enteral Beslenme
Esin Oktay
11.10-11.30
Kanserde Güncel Hedefler ve Tedavi Ajanları
Özlem Oltulu
11.30-11.45
Tartışma
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-14.45
ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Engin Güney
13.30-14.00
Primer Aldosteronizme Yaklaşım
Engin Güney
14.00-14.30
Günlük Pratikte Cushing Sendromuna Tanısal Yaklaşım
Mustafa Ünübol
14.30-14.45
Tartışma
14.45-15.00
Kahve Arası
15.00-16.45
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanları: Hadi Yaşa, Vahit Yükselen
15.00-15.20
Kronik Hepatit C Tedavisinde Son Yenilikler
Adil Coşkun
15.20-15.40
GİS Kanamalarında Güncel Endoskopik Tedaviler
Burak Özşeker
15.40-16.00
Kronik Hepatit ve Siroza Neden Olan Çağımızın Hastalığı: Karaciğer Yağlanması
Altay Kandemir
16.30-16.45
Tartışma
16.45-17.00
Kahve Arası
17.00-18.15
NEFROLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Yavuz Yeniçerioğlu
17.00-17.20
Sekonder Hipertansiyon
Meltem Seziş Demirci
17.20-17.40
Diyabetik Nefropati
Erhan Tatar
17.40-18.00
Tübülointerstisyel Nefrit
Hakan Akdam
18.00-18.15
Tartışma

7 NİSAN 2019 - PAZAR

09.00-10.15
HEMATOLOJİ BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Gürhan Kadıköylü
09.00-09.30
Myelodisplastik Sendrom
Zahit Bolaman
09.30-10.00
Eozinofiliye Yaklaşım
İrfan Yavaşoğlu
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.30
Kahve Arası
10.30-11.45
GENEL DAHİLİYE BİLİM DALI OTURUMU
Oturum Başkanı: Hulki Meltem Sönmez
10.30-10.50
Kronik Hastalıklar ve Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi
Cem Şahin
10.50-11.10
Hastanede Hastaların Karşılaştıkları Tehlikeler
Hulki Meltem Sönmez
11.10-11.30
Kronik Hastalıkların Önemi ve Yönetimi
Hilal Bektaş Uysal
11.30-11.45
Tartışma
11.45-12.00
KAPANIŞ
12.00-13.30
Öğle Yemeği